موضوعات = تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
زمینه هاو شرایط گسترش طریقت نقشبندیه در کردستان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.22034/jiiph.2023.55643.2416

رضوان عارف عباس؛ ناصر صدقی؛ ولی دین پرست


معرفی، نقد و بررسی قانون عدلیه‌ی عین‌الدوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22034/jiiph.2023.54968.2397

مهران مقامی؛ رضا کیانی نیا؛ غفار پوربختیار


تجارت ابریشم ایران دوره ترکمانان؛ پل ارتباطی با شرق و غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22034/jiiph.2023.55349.2409

اسماعیل حسن زاده


بررسی عوامل تحریف در خاطرات شفاهی ( با تکیه بر آثار منتشر شده خاطرات شفاهی در گیلان، 1390- 1400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22034/jiiph.2023.56816.2438

محمدرضا شاد منامن؛ محمد پرحلم بجارپسی؛ علی محمد موذنی؛ جهاندوست سبزعلی‌پور


عوامل موثر بر کاهش جمعیت ایران در قرن دوازدهم قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/jiiph.2023.57351.2449

سمیه خانی پور


تاثیر تصویب قانون ملی‌شدن صنعت‌نفت ایران بر اجرای برنامه عمرانی اول و دوم (1341-1328ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/jiiph.2023.57537.2450

نبی امیدی؛ عظیم کریمی؛ علی اکبر امیدی


واکاوی پدیده خشونت و کنش‌های خشونت‌آمیز در ایران عصر قاجار با تکیه بر نظریه اسلاوی ژیژک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/jiiph.2023.57549.2451

زهرا علیزاده بیرجندی؛ سمیه حمیدی


اهمیت درگزین در حملات عثمانی به غرب ایران (1143-907 ﻫ.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/jiiph.2023.57719.2453

حبیب شرفی صفا


عوامل موثر بر همگرایی ترکمانان صوفی آناتولی با صفویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jiiph.2024.51484.2324

مهدی جمالی فر؛ مهدی عبادی


تاریخ تحول مفهومی ملت قانون گذار در مجلس موسس مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jiiph.2024.58183.2461

ایرج سوری؛ علیرضا ملایی توانی


دلائل و زمینه های ظهور مدعیان مذهبی در سده های میانه تاریخ ایران ( با تاکید بر سده های 5 تا 9ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/jiiph.2024.59416.2483

امامعلی شعبانی؛ زینب عباسی رمی


جایگاه ازدواج در مسئله‌ی تابعیت ایرانیان در عثمانی در دوره ی قاجار(با تکیه بر اسناد آرشیوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22034/jiiph.2024.59347.2481

نصراله پور محمدی املشی؛ علیه جوانمردی


چالش ها و راهبردهای دسترسی به اسناد دوره پهلوی

دوره 14، شماره 37، دی 1402، صفحه 23-50

10.22034/jiiph.2023.56614.2434

حامد ایرانشاهی؛ حسین آبادیان؛ باقر علی عادلفر؛ حجت فلاح توتکار


بررسی تطبیقی روایت های صفوی و عثمانی در واقعۀ بازپس گیری تبریز (1012ق. / 1603م.)

دوره 14، شماره 37، دی 1402، صفحه 51-78

10.22034/jiiph.2023.55149.2405

محمد علی پرغو؛ ولی دین پرست؛ علیرضا کریمی؛ خلیل محمدی


بررسی سیاست دولت پهلوی اول نسبت به بازگشت مهاجران ایرانی از شوروی

دوره 14، شماره 36، مهر 1402، صفحه 53-82

10.22034/jiiph.2023.53396.2366

نصرالله ‌ پ‍ورمحمدی املشی؛ سعیده رحمانی؛ معصومه خازنی