داوران

مسئولیت‌های داوران:

از داوران ارجمند نشریه انتظار دارد در داوری مقالات ارسالی موارد ذیل را مدّنظر داشته‌ باشند:

1. داوری انتقادی مقالات و راهنمایی نویسندگان در جهت ارتقای سطح کیفی نهایی آنها

2. به رسمیت شناختن حق نویسندگان در اظهارنظر و دفاع از کار تحقیقی خود در مقالات

3. انصراف از داوری مقاله‌ای که  محتوای آن را در حوزۀ تخصصی خود تشخیص نمی دهند.

4. بررسی تمامی نسخه‌های  تکمیلی مقالات پس از اعمال اصلاحات توصیه‌ شده از طرف نویسندگان

5. ارائۀ کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت‌های درخواستی

6. اعلام هرگونه تعارض منافع احتمالی موجود در مقالات ارسالی

7. گزارش سوء رفتارهای احتمالی تحقیقی مقاله به نشریه

8. تلقی کردن محتوای علمی مقاله به عنوان یک سند محرمانه

9. عدم ارتباط مستقیم با نویسندگانی که احتمال آشنایی با آنها وجود داشته باشد

10. عدم ارسال مقالۀ دریافتی برای داوری به داور دیگر

11. اطمینان داور از کیفیت و اصالت تحقیق مقاله

12. اطلاع دادن فوری به سردبیر در صورتی که از عرضۀ مقالۀ ارسالی به آنها به نشریه‌ای دیگر آگاهی داشته باشند.

13. ارائۀ مکتوب دلایل عدم پذیرش مقالاتی که به هر دلیلی مورد پذیرش واقع نمی شوند.

14.  نگارش نظرات داوری به زبان اصلی


مقالات مورد داوری داوران محترم باید حاوی مؤلفه‌های ذیل باشد:

 • تازگی و نو بودن موضوع پژوهش
 • اصالت مقاله
 • قابلیت اطمینان علمی
 • افزودن جنبه‌های جدید به حوزۀ مطالعاتی موجود
 • رعایت اخلاق پژوهش
 • ساختار مناسب مقاله ارسالی و مطابقت آن با آیین‌نامۀ تدوین مقالات مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان این نشریه
 • استفادۀ صحیح و به‌جا از منابع موجود
 • رعایت صحیح دستور زبان و آیین نگارش
 • پرهیز از هرگونه سوء رفتار علمی
 • ذیلا نمودار فرآیند داوری مقالات و لیست داوران نشریه درج گردیده است:

   

   

  نمودار فرآیند داوری مقالات

نام خانوادگی نام رتبه علمی دانشگاه شهر پست الکترونیکی
آبادیان حسین استاد امام خمینی قزوین hoabadian@yahoo.com
آجورلو بهرام دانشیار هنر اسلامی تبریز bahram.ajorloo@gmail.com
احمدی فرج اله دانشیار تهران تهران fahmadi@ut.ac.ir
احمدی نزهت دانشیار اصفهان اصفهان nozhat.ahmadi@gmail.com
احمدزاده محمدامیر استادیار پژوهشگاه و مطالعات علوم انسانی تهران ahmadzadeamir20@yahoo.com
افخمی بهروز استادیار محقق اردبیلی اردبیل bafkhami@uma.ac.ir
آقازاده جعفر استادیار محقق اردبیلی اردبیل j.agazadeh@uma.ac.ir
اکبری محمدعلی دانشیار بهشتی تهران akbari_39@yahoo.com
اله یاری فریدون استاد اصفهان اصفهان f.allahyari@ltr.ui.ac.ir
امامی خویی محمدتقی دانشیار ازاد تهران تهران dr.mohammadtaghiemamikhoei@yahoo.com
اورجی فاطمه دانشیار تبریز تبریز forouji@tabrizu.ac.ir
بیات مسعود دانشیار زنجان زنجان masoud.bayat@znu.ac.ir
باستانی راد حسن استادیار بهشتی تهران h-bastanirad@sbu.ac.ir
بحرانی پور علی استادیار چمران اهواز alibahranipour@gmail.com
برومند اصل عباس دانشیار تربیت مدرس تهران  
بسناس مهری استادیار دانشگاه تبریز تبریز mr_basnas@yahoo.com
بیگدلو رضا استادیار علوم انتظامی تهران bigdelor@gmail.com
بلیلان اصل لیدا دانشیار ازاد تبریز ایران lidabalilan@hotmail.com
بهرام نژاد محسن دانشیار امام خمینی قزوین bahramnejad1345@yahoo.com
پاشازاده غلامعلی استادیار تبریز تبریز gh_pashazadeh@yahoo.com
پرغو محمدعلی دانشیار تبریز تبریز parghoo_1404@yahoo.com
پرگاری صالح دانشیار تهران تهران pargarisaleh@yahoo.com
پناهی عباس دانشیار گیلان رشت ab.panahi76@gmail.com
پوریانژاد فرهاد استادیار محقق اردبیلی اردبیل f_pourianejad@yahoo.com
پور محمدی املشی نصرالله دانشیار امام خمینی قزوین poormohammadi@ikiu.ac.ir
ترابی فارسانی سهیلا استادیار ازاد نجف اباد نجف اباد tfarsani@yahoo.com
ترکمنی آذر پروین دانشیار پژوهشگاه و مطالعات علوم انسانی تهران torkamany@ihcs.ac.ir
توکلی آفرین استادیار شیراز شیراز atavakoli@yazd.ac.ir
ثواقب جهانبخش استاد لرستان خرم آباد jahan_savagheb@yahoo.com
جلیلیان شهرام استاد چمران اهواز jalilianshahram@yahoo.com
جم پدرام استادیار فردوسی مشهد jam1977@um.ac.ir
جوادی شهره استادیار تهران تهران shjavadi@ut.ac.ir
چاهیان علی اصغر مربی سایر بروجن aliasghar.chahian@yahoo.com
چلونگر محمدعلی استاد اصفهان اصفهان m.chelongar@yahoo.com
چمنکار محمد جعفر دانشیار ارومیه ارومیه chamancar_borazgan@yahoo.com
حاتمی امیرحسین استادیار امام خمینی قزوین hatami@hum.ikiu.ac.ir
حاتمی زهرا استادیار تهران تهران zahra.hatami1363@gmail.com
حاجیانی فاطمه سایر   گناوه hajianifateme@yahoo.com
حاجیان پور حمید دانشیار شیراز شیراز hhajianpour@yahoo.com
حسنی عطا الله دانشیار بهشتی تهران a_hassani5@yahoo.com
حسینی سجاد   محقق اردبیلی اردبیل s.hoseini@uma.ac.ir
حسن زاده اسماعیل دانشیار الزهرا تهران e.hasanzadeh@alzahra.ac.ir
حضرتی حسن استادیار تهران تهران hazrati@ut.ac.ir
خاکپور محمد استادیار تبریز تبریز khakpou@rtabrizu.ac.ir
خیراندیش عبدالرسول دانشیار شیراز شیراز arkheirandish@yahoo.com
خزائی یعقوب استادیار امام خمینی قزوین y.khazaei@yahoo.com
خسروبیگی هوشنگ دانشیار پیام نور تهران kh_beagi@pnu.ac.ir
خسروزاده سیروان سایر سایر تهران kiaksar612@yahoo.com
خلیفه مجتبی استادیار بیرجند بیرجند khalife_m@yahoo.com
خلیلی محسن استاد فردوسی مشهد khalilim@um.ac.ir
دشتکی نیا فرهاد استادیار باهنر کرمان farhad_dashtakinia@yahoo.com
دین پرست ولی استادیار تبریز تبریز vali_dinparast@yahoo.com
دهقان معصومه استادیار شیراز شیراز ma.dehghan@shirazu.ac.ir
دهقانی رضا دانشیار   تبریز rdehgani@tabrizu.ac.ir
دهقان‌نژاد مرتضی دانشیار اصفهان اصفهان mdehgannejd@yahoo.com
راز نهان محمدحسین استادیار خوارزمی تهران hasan_raznahan@yahoo.com
رحمانیان داریوش دانشیار تهران تهران rahmanian@ut.ac.ir
رحمتی محسن دانشیار لرستان خرم آباد mohsenrahmati45@gmail.com
رستمی فاطمه استادیار زاهدان زاهدان fatemehrostami@lihu.usb.ac.ir
رسولی حسین سایر سایر سردشت hosseinrasouli57@yahoo.com
رشتیانی گودرز استادیار تهران تهران rashtiani56@gmail.com
رضائی محمد استادیار مدنی اذربایجان تبریز mrezayi39@yahoo.com
رضوی سید ابوالفضل دانشیار خوارزمی تهران razavi_edu@yahoo.com
روستایی محسن سایر سازمان اسناد تهران roustaei2406@yahoo.com
یزدانی سهراب دانشیار خوارزمی تهران sohrab_yazdani_78@yahoo.com
زرینی حسین استادیار   تهران zarrini_hossein@yahoo.com
زکریائی ایمان استادیار هنر اصفهان اصفهان i.zakariaee@aui.ac.ir
زندیه حسن استادیار تهران تهران zandiyehh@ut.ac.ir
سالاری شادی علی استادیار ارومیه ارومیه alisalarishadi@yahoo.com
سجادی صادق   دائره المعارف تهران تهران sadegh.sajjadi@gmail.com
سید محمود استادیار     mahmood.seyyed@yahoo.com
سیدی سید محسن استادیار مدنی اذربایجان تبریز seyedi2007@yahoo.com
سیدبنکدار سیدمسعود استادیار اصفهان اصفهان sm.sbonakdar@ltr.ui.ac.ir
سلطانی محمدمهدی استاد     mmehdisoltani@gmail.com
سلماسی زاده محمد دانشیار تبریز تبریز msalmasizadeh@tabrizu.ac.ir
سلیمانی کریم دانشیار بهشتی تهران soleimanyk@gmail.com
سنگاری اسماعیل استادیار اصفهان اصفهان e.sangari@ltr.ui.ac.ir
شجاعی دیوکلائی سیدحسن استادیار مازندران مازندران hshojaeed@gmail.com
شجری رضا استادیار مازندران مازندران rezashajari655@yahoo.com
شرفی صفا حبیب سایر   تهران sharafihabib@yahoo.com
شعبانی امامعلی دانشیار مازندران مازندران shabani.2009@gmail.com
شمس اسمعیل استادیار دایره المعارف بزرگ اسلامی تهران esmailshams54@gmail.com
شهیدانی شهاب استادیار لرستان خرم اباد sh.shahab@yahoo.com
صادقی مقصود علی دانشیار تربیت مدرس تهران sadeghimage@yahoo.com
صیامیان زهیر استادیار بهشتی تهران  
صبوری اکبر سایر سایر جلفا akbar_sabouri_tarih@yahoo.com
صدری نیا باقر دانشیار تبریز تبریز bahgersadri@yahoo.com
صدقی ناصر دانشیار تبریز تبریز n_sedghi@tabrizu.ac.ir
صفت گل منصور استاد تهران تهران sefatgol@ut.ac.ir
علی صوفی علی رضا استادیار پیام نور همدان ar.soufi@yahoo.com
طالعی عزیز استادیار ارومیه ارومیه a_taleei@yahoo.com
عبادی مهدی دانشیار پیام نور تهران m.ebadi61@gmail.com
عباسی جواد استادیار فردوسی مشهد jabbasi@um.ac.ir
عبدالهی غفار   تبریز تبریز gabdollahi1396@gmail.com
طولایی توران   لرستان خرم اباد  
عربخانی رسول استادیار پیام نور زنجان rasoularabkhani@yahoo.com
عسکرپور وحید استادیار تبریز تبریز vahidaskarpour@gmail.com
عقیلی سیداحمد استادیار اصفهان اصفهان seyedahmad.aghili@yahoo.com
علیزاده بیرجندی زهرا دانشیار بیرجند بیرجند zalizadehbirjandi@birjand.ac.ir
فیّاض انوش ابوالحسن دانشیار اصفهان اصفهان amir.anush2016@gmail.com
فیرحی داود استاد تهران تهران feirahi@ut.ac.ir
فروزانی سیدابوالقاسم استاد شیراز شیراز foroozani_s_a@yahoo.com
فصیحی سیمین استادیار الزهرا تهران fasihis@gmail.com
فضلی نژاد احمد دانشیار شیراز شیراز fazlinejad@shirazu.ac.ir
فلاح توتکار حجت استادیار امام خمینی قزوین h.fallah1347@gmail.com
فلور ویلم سایر لیدن هلند willem.floor@gmail.com
قدرت دیزجی مهرداد استادیار ارومیه ارومیه m.ghodratdizaji@urmia.ac.ir
قدیمی قیداری عباس دانشیار تبریز تبریز ghadimi@tabrizu.ac.ir
قلی مجد محمد استاد   امریکا mgmajd@yahoo.com
کاویانی رحیم استادیار   شاهرود pooyakaviani@gmail.com
کجباف علی‌‌اکبر دانشیار اصفهان اصفهان kajbaf@ltr.ui.ac.ir
کریمی بهزاد استادیار یزد یزد karimi@haeri.ac.ir
کریمی علیرضا دانشیار تبریز تبریز ali_karimi@tabrizu.ac.ir
کریمیان حسن دانشیار     h.karimi@ut.ac.ir
مجربی حسن استادیار تهران تهران mojarabi398@gmail.com
محمدی ذکرالله دانشیار الزهرا تهران zkmohammadi@yahoo.com
محمدی مریم استادیار     mmohammady44@yahoo.com
محمدزاده رحمت دانشیار تبریز تبریز rahmat1343@gmail.com
میرزایی عبداله استادیار هنر اسلامی تبریز a.mirzaei@tabriziau.ac.ir
میرزایی علی اصغر استادیار     amirzaiy@gmail.com
میرزائی باوندپور محسن استادیار تبریز تبریز mohsen311@gmail.com
مشایخی عبدالکریم   سایر بوشهر bonyadbushehr@gmail.com
معزی مریم استادیار فردوسی مشهد moezzi@ferdowsi.um.ac.ir
مفتخری حسین دانشیار خوارزمی تهران moftakhri@khu.ac.ir
ملائی توانی علیرضا دانشیار پژوهشگاه و مطالعات علوم انسانی تهران mollaiynet@yahoo.com
ملک زاده الهام استادیار پژوهشگاه و مطالعات علوم انسانی تهران elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir
منتظرالقائم اصغر دانشیار اصفهان اصفهان montazer5337@yahoo.com
منصوربخت قباد استادیار بهشتی تهران ghobad.mansourbakht@gmail.com
مرشدلو جواد   تربیت مدرس    
مودت لیدا استادیار شیراز شیراز lidamavadat@gmail.com
موسوی دالینی جواد استاد شیراز شیراز javad_shirazu@yahoo.com
مولایی چنگیز دانشیار تبریز تبریز chmowlaee@tabrizu.ac.ir
میرزایی محسن استادیار   تبریز  
نصیری جوزقانی عبدالرئوف استادیار سایر تایباد abdorraoufnasiri@gmail.com
نورائی مرتضی استاد اصفهان اصفهان mortezanouraei@yahoo.com
واحد اسدالله استاد تبریز تبریز avahed@tabrizu.ac.ir
یوسفی‌فر شهرام دانشیار پژوهشگاه و مطالعات علوم انسانی تهران shyousefifar@yahoo.com
بختیاری محمد استادیار امام خمینی قزوین  
کاظمی زهرا  استادیار   تبریز