تعداد مقالات رد شده           768           
تعداد مقالات پذیرفته شده 131      
زمان پذیرش (روز) 465
درصد پذیرش 12
 تعداد داوران  149
نسبت مشاهده بر مقاله 1208.45
زمان پذیرش (روز) 465
تعداد مشاهده مقاله 218,729

 

مجله علمی

  «تاریخ نامه ایران بعد از اسلام» 

دوره انتشار : فصلنامه

حوزه تخصصی : تاریخ ایران بعد از اسلام

رتبه علمی براساس ارزیابی سال 1398 : ( B )

زبان فصلنامه: فارسی و انگلیسی (هر سال یک شماره بطور کامل به زبان انگلیسی منتشر می شود)

دسترسی آزاد و متن کامل به مقالات : بله

آدرس نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام journal.iiphistory@tabrizu.ac.ir تلفن تماس با دفتر نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام04133392262

 

نشریه در بررسی مقالات از سامانه مشابهت یاب استفاده می نماید

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتیزیر 10 روز

 قبل از ارسال مقاله نکات مندرج در راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

قابل دسترسی از:

Isc

 linkedin

google scholar

آکادمیا

خوشحالیم به اطلاع علاقمندان پژوهش در حوزه تاریخ ایران بعد از اسلام برسانیم که اولین شماره انگلیسی این نشریه منتشر شد و اکنون مقالات آن بطور کامل در دسترس عموم می باشند. بنابراین اعضای هیات تحریریه نشریه به منظور رفع کاستی های شکلی و محتوائی در شماره های بعدی مشتاق شنیدن نظرات سازنده خوانندگان مقالات این شماره می باشند.

همچنین در نظر است شماره بعدی این نشریه به زبان انگلیسی در بهار سال آتی آماده انتشار گردد. لذا از محققین گرامی درخواست میگردد مقالات خود به زبان انگلیسی در حوزه تاریخ ایران بعد از اسلام را از طریق وب سایت نشریه ارسال نمایند تا پس از اتمام موفقیت آمیز  فرایند داوری در شماره بعدی انتشار یابند.

شماره جاری: دوره 11، شماره 23 - شماره پیاپی 2، تابستان 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2251757X
شاپا الکترونیکی
2717-2902

بانک ها و نمایه نامه ها