دوره و شماره: دوره 12، شماره 26، فروردین 1400، صفحه 1-201 
تحولات زبانی آذربایجان در ‌تاریخ‌نگاری ‌محمدجواد مشکور

صفحه 87-110

10.22034/jiiph.2021.12968

فرهاد جعفری؛ ناصر صدقی؛ محمد سلماسی زاده؛ ولی دین پرست


ملاحظاتی در تاریخ کودکی عصر صفوی

صفحه 111-147

10.22034/jiiph.2021.12969

شهاب شهیدانی؛ متین سادات اصلاحی؛ مهشید سادات اصلاحی