نمایه نویسندگان

ا

 • احسانی، محمد نقش قفقاز در روابط ایلخانان با اردوی زرین [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 21-44]
 • اکبری، محمد‌‌علی وضعیت آموزش زبان اقلیت‌های دینی در مدارس آن‌ها در عصر پهلوی دوم (1357-1320ه.ش) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 1-19]

ب

 • بیات، مسعود نقش قفقاز در روابط ایلخانان با اردوی زرین [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 21-44]
 • برومند اعلم، عباس تأثیر آموزه‌های تصوّف بر مقتل‌نگاری واعظ کاشفی در روضة الشّهداء [دوره 6، شماره 10، 1394، صفحه 1-32]

پ

 • پورمحمدی املشی، نصراله تأثیرات‌ سیاسی- ‌ اجتماعی حضور روسیه‌ در گیلان‌ در دوره‌ قاجار [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 45-69]

ت

ج

 • جعفری، علی اکبر بررسی و تحلیل پراکندگی بیماری‌های وبا و طاعون در ایران و تأثیر آن‌ها بر گسترش بحران‌های اجتماعی 1264-1210 ﻫ. ق [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 71-100]

ح

 • حرآبادی‌فراهانی، عاطفه وضعیت آموزش زبان اقلیت‌های دینی در مدارس آن‌ها در عصر پهلوی دوم (1357-1320ه.ش) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 1-19]
 • حسن خانی، عباس تأثیر آموزه‌های تصوّف بر مقتل‌نگاری واعظ کاشفی در روضة الشّهداء [دوره 6، شماره 10، 1394، صفحه 1-32]

خ

 • خسروبیگی، هوشنگ بررسی پدیده راهزنی در سده هشتم هجری با تأکید بر روایات صفوه‎الصفا [دوره 6، شماره 10، 1394، صفحه 121-144]
 • خسروپناه، مرتضی پندنامه یحیویه؛ دریچه‌ای به افکار و اندیشه‌های امیرنظام گروسی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 153-175]

د

 • دهقانی، رضا طب عامیانه در ایران عصر ناصری [دوره 6، شماره 10، 1394، صفحه 171-201]

ش

 • شجری قاسم خیلی، رضا ارزیابی نقش موبدان در حفظ و احیای میراث ایرانی در قرون نخستین اسلامی [دوره 6، شماره 10، 1394، صفحه 79-98]

ص

 • صدقی، ناصر ورود سلجوقیان به خراسان و مسئله «محنت» شافعی- اشعری‌های نیشابور [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 101-126]

ع

 • عبدالهی متنق، غفار مطالعه تطبیقی اصلاحات آموزشی میرزا حسن رشدیه و اسماعیل گاسپرالی [دوره 6، شماره 10، 1394، صفحه 99-120]
 • علی پور سیلاب، جواد طب عامیانه در ایران عصر ناصری [دوره 6، شماره 10، 1394، صفحه 171-201]
 • علیزاده بیرجندی، زهرا بررسی مشارکت‌های اقتصادی زنان عصر قاجار با تکیه بر گزارش سیاحان خارجی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 127-152]

ف

 • فرخی، یزدان بررسی پدیده راهزنی در سده هشتم هجری با تأکید بر روایات صفوه‎الصفا [دوره 6، شماره 10، 1394، صفحه 121-144]
 • فروغی، نسرین بررسی و تحلیل پراکندگی بیماری‌های وبا و طاعون در ایران و تأثیر آن‌ها بر گسترش بحران‌های اجتماعی 1264-1210 ﻫ. ق [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 71-100]

ق

 • قاسم‌پور، داود ورود سلجوقیان به خراسان و مسئله «محنت» شافعی- اشعری‌های نیشابور [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 101-126]
 • قدرت دیزجی، مهرداد زمینه‌های تاریخی فتوحات اسلامی در ایران: فروپاشی نظم سیاسی دولت ساسانی بر اساس منابع کتبی و داده‌های سکه-شناختی [دوره 6، شماره 10، 1394، صفحه 61-78]
 • قدیری لشکاجانی، کلثوم تأثیرات‌ سیاسی- ‌ اجتماعی حضور روسیه‌ در گیلان‌ در دوره‌ قاجار [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 45-69]
 • قدیمی قیداری، عباس پندنامه یحیویه؛ دریچه‌ای به افکار و اندیشه‌های امیرنظام گروسی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 153-175]

ک

 • کریمی، علیرضا موضع شیعیان نسبت به مغولان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 177-199]

م

 • مصطفوی، محرم بحران سیاسی- اجتماعی کرمان در نیمه دوم قرن ششم و تأثیر آن در مهاجرت اوحدالدین کرمانی [دوره 6، شماره 10، 1394، صفحه 145-169]

ن

 • ناصری، اکرم بررسی مشارکت‌های اقتصادی زنان عصر قاجار با تکیه بر گزارش سیاحان خارجی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 127-152]
 • نائبیان، جلیل طب عامیانه در ایران عصر ناصری [دوره 6، شماره 10، 1394، صفحه 171-201]