موضوعات = تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
نقش شاعران در پیدایش و گسترش باورهای شیعی در دورۀ تیموری

دوره 14، شماره 35، تیر 1402، صفحه 1-35

10.22034/jiiph.2023.50285.2299

محمدرضا بنی اسدی؛ طاهره عظیم زاده طهرانی؛ محمود مهدوی دامغانی


بازاندیشی در علل و زمینه‎های تشکیل شورای مغان

دوره 14، شماره 35، تیر 1402، صفحه 115-138

10.22034/jiiph.2023.55086.2401

علی سالاری شادی؛ نیره دلیر


The History of the Ideas of “Absence” and “Presence” in the Khafīfīyya Order in Shiraz

دوره 14، شماره 35، تیر 1402، صفحه 169-189

10.22034/jiiph.2023.52504.2346

سیدمحمدهادی گرامی؛ محبوبه حامی