بازاندیشی در علل و زمینه‎های تشکیل شورای مغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

2 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

شورای مغان یکی از مشهورترین وقایع دورۀ نادری بود که بیشتر تصور شده برای تغییر سلطنت رقم خورد. اما در پشت صحنه، نادر اهداف چندگانه‎ای ازجمله موروثی شدن سلطنت در خاندان او، عدم حمایت بزرگان و رؤسای طوایف از خاندان صفوی، تنظیم مناسبات داخلی با توجه به شرایط جدید و اتخاذ رویکرد سیاسی و مذهبی خاصی در قبال آن، مناسبات جدید و حل اختلاف قدیمی با حکومت عثمانی داشت. نکتۀ مهم دیگر دعوت و حضور بخش‌هایی از مردم در شورای مغان بود که در ظاهر امر برای کسب مشورت فراخوانده شدند. تعدد و تکثر موارد مطرح و درهم‌تنیده در شورای مغان، به حدی است که مسئله کانونی و محوری آن در پرده ابهام قرار دارد. چرا نادر شورای مغان را تشکیل داد و غرض اصلی از برگزاری  و نیز لزوم آن، چه بود؟ شاید در وهلۀ نخست همان‌گونه که مکرر گفته‌اند هدف از برگزاری آن، انتقال حاکمیت از صفویه به نادر بود. این ادعا با قراین و شواهد تاریخی و رویه قدرت‎گیری و موقعیت نادر و موارد مطرح‌شده در شورای مغان سازگاری ندارد، بلکه به نظر می‎رسد موضوع مهم‌تری در این فرایند دخیل بود. ازجمله نادر به قلمرو وسیع‌تری می‌اندیشید که با قلمرو صفویه متفاوت و بسیار وسیع‌تر از آن، و ازنظر جمعیتی، بیشتر اهل سنت بودند. از دیگر سو، برگزاری آن در راستای تلاش نادر برای بازتعریفی جدید از تنظیم مناسبات پیچیدۀ قدرت داخلی و خارجی‎ بود که درنهایت با عوامل دیگر، مجموعه‌ای درهم‌تنیده ایجاد کرد که او را به تشکیل شورای مغان سوق داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Reasons for the Formation of the Mughan Council

نویسندگان [English]

 • ali salarishadi 1
 • nayere dalir 2
1 Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studiesو
2 Associate Professor, Research Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

During the reign of Nader Shah Afshar, one of the most notable events was the Mughan Council, which is believed to have altered the monarchy. Nader Shah, however, had many objectives, including securing the monarchy for his lineage, distancing himself from the nobles and clan leaders who supported the Safavid dynasty, modernizing internal affairs and taking a particular political and religious stance toward it, forging new alliances, and settling the long-standing dispute with the Ottoman empire. The participation of some of the people in the Mughan Council who were invited for consultation was another crucial factor. The Mughan Council has so many complex issues that its sheer volume obscures its main problem. Why did Nader Shah form the Mughan Council, and what was its primary purpose? What was the need to establish it? Conducting it first was to transfer Safavid's sovereignty to Nader. The historical facts, the process of acquiring power, the unusual circumstance, and the matters brought up before the Mughan Council are irreconcilable with this notion. This process has involved a more significant issue. Nader Shah aimed to expand his territory beyond the Safavid domain, which had a predominantly Sunni population. He also redefined the regulation of internal and external power relations, leading to establishment of the Mughan Council through a complex set of interrelated issues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nader Shah
 • Mughan Council
 • Religious politics
 • People
 • Ottoman empire
 • کتاب‌ها‌

  • آبراهام کرتی (1399)، تاریخ من و نادر، شاه ایران، ترجمه متن اصلی جورج بورنوتیان، ترجمه فارسی فاطمه اروجی، تهران، طهوری.
  • آرونوا، م. اشرافیان، ز (1356)، دولت نادر شاه افشار، ترجمه حمید امین، تهران، شبگیر.
  • آوری، پیتر (1387)، تاریخ ایران کمبریج (دوره افشار، زند و قاجار)، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، جامی.
  • استر آبادی، میرزامهدی خان (1368)، جهانگشای نادری، به اهتمام محمد اقبال، تهران: دنیای کتاب.
  • استرآبادی، میرزامهدی (1366)، دره نادری، به اهتمام سید جعفر شهیدی، تهران، علمی وفرهنگی.
  • اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (1367)، تاریخ منتظم ناصری، به تصحیح محمد‌اسماعیل رضوانی، تهران، دنیای کتاب.
  • اعتمادالسلطنه (1347)، چهل سال تاریخ ایران (مأثر و الآثار)، به کوشش ایرج افشار، ج1، تهران، اساطیر.
  • اکسورثی، مایکل (1388)، ایران در عصر نادر، ترجمه سید امیر نیاکویی و صادق زیباکلام، تهران، روزنه.
  • اوتر، ژان (1363)، سفرنامه، ترجمه دکتر علی اقبالی، تهران، علمی.
  • پطروشفس. کی (1381)، «نادر شاه»، ایران در زمان نادر شاه، مینورسکی، پطروشفسکی، لکهارت و دیگران، ترجمه رشید یاسمی، گردآوری علی‌اصغر عبدالهی، تهران، دنیای کتاب.
  • حزین لاهیجی، محمدعلی (1332)، تاریخ حزین، اصفهان، کتابفروشی تأیید.
  • حسینی فسایی، میرزاحسن (1378)، فارسنامۀ ناصری، تصحیح منصور رستگار فسایی، تهران، امیرکبیر.
  • زرگری نژاد، غلامحسین (1395)، تاریخ ایران در دوره قاجار، تهران، سمت.
  • سلطان هاشم میرزا (1379)، زبور آل داود، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، میراث مکتوب.
  • طهرانی، محمدشفیع (1369)، تاریخ نادرشاهی، به کوشش رضا شعبانی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
  • طهرانی، محمدشفیع (1383)، مرآت واردات، تصحیح منصور صفت‌گل، تهران، میراث مکتوب.
  • شوشتری، سید عبدالله (1348)، مقدمه سید محمد جزائری، تهران، حیدری.
  • شوشتری، عبداللطیف (1363)، تحفه‌العالم، تهران، طهوری.
  • غفاری، ابو الحسن (1369) ،گلشن مراد، به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، زرین.
  • قزوینی، ابوالحسن (1367)، فوایدالصفویه، تصحیح مریم میراحمدی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحیقات فرهنگی.
  • لکهارت، لارنس (1344)، انقراض سلسله صفویه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
  • لکهارت، لارنس (1331)، نادر شاه، ترجمه و اقتباس مشفق همدانی، تهران، شرق.
  • محمدهاشم، آصف، رستم‌الحکما (1352)، رستم‌التواریخ، تصحیح محمد مشیری، تهران، امیرکبیر.
  • مرعشی صفوی، میرزا محمد خلی (1362)، مجمع‌التواریخ، تصحیح عباس اقبال، تهران، سنایی.
  • مروی، محمدکاظم (1364)، عالم‌آرای نادری، تصحیح، محمدامین ریاحی، تهران، زوار.
  • مستوفی، محمدمحسن (1375)، زبدة‌التواریخ، به کوشش بهروز گودرزی، تهران، موقوفات افشار.
  • نامی موسوی اصفهانی (1363)، تاریخ گیتی‌گشا، مقدمه سعید نفیسی، تهران، اقبال.
  • نوایی، عبدالحسین (1368)، نادر شاه و بازماندگانش (نامههای سلطنتی و اسناد سیاسی و اداری)، تهران، بی‎نا.
  • هدایت، رضاقلی خان (1380)، تاریخ روضة‌الصفای ناصری، تصحیح کیانفر، تهران، اساطیر.
  • هنوی، جونس (1377)، زندگی نادرشاه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران: علمی وفرهنگی.

  مقالات

  • ابراهیمی، سیده فهیمه، «خراسان در تلاطم روابط سیاسی ایران و خانات ماوراءالنهر از میانه دوره صفوی تا پایان افشاریه، 1599م/1007 ق- 1753 م/1167 ق)»، تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، دانشگاه تبریز، سال دهم، شماره نوزدهم، 1398.
  • اروجی، فاطمه؛ پروان، بیژن، «پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر»، پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 23، 1397.
  • جعفری، علی‌اکبر؛ شعبانی مقدم، عادل، «زمینه‎های اجتماعی و جریان‎شناسی مشروعیت‎یابی نادر»، پژوهشهای تاریخی، دانشگاه اصفهان، شمارۀ دوم، 1394.
  • شعبانی، رضا، «سیاست مذهبی نادرشاه افشار»، وحید، شماره نهم، 1349.
  • عبدی، زهرا، «رویکرد دینی نادر شاه و تأثیر آن بر بر شیعیان و عالمان شیعی»، پژوهشنامه شیعه‌شناسی، شماره 52، 1394.