کلیدواژه‌ها = قاجار
زمینه هاو شرایط گسترش طریقت نقشبندیه در کردستان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.22034/jiiph.2023.55643.2416

رضوان عارف عباس؛ ناصر صدقی؛ ولی دین پرست


چالش تولید کارگاهی فرش در دورة قاجار با تحولات متأثر از انقلاب صنعتی

دوره 14، شماره 34، فروردین 1402، صفحه 1-24

10.22034/jiiph.2023.44854.2178

حمیدرضا آریان فر؛ مقصود علی صادقی؛ سید هاشم آقاجری


روند کسری بودجه و راهکارهای تأمین آن در دوره قاجار

دوره 13، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 1-25

10.22034/jiiph.2021.46824.2219

حسین احمدی رهبریان؛ مقصود علی صادقی


تحلیل نسبت شریعت و قانون از دیدگاه ثقه‌الاسلام تبریزی

دوره 13، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 91-114

10.22034/jiiph.2022.47290.2231

صمد ظهیری؛ ابراهیم هوشیار؛ رضا نصیری حامد


واکاوی عوامل اقتصادی در تداوم و تحول مراسم آیینی و سوگواری خراسان با تأکید بر شهر مشهد عصر قاجار

دوره 12، شماره 28، مهر 1400، صفحه 83-103

10.22034/jiiph.2021.14169

علی روحانی قوچانی؛ شهرزاد ساسان پور؛ حسین آبادیان؛ منیره کاظمی


بررسی ساختار نظام اداری و سیاسی در آذربایجان عصر ناصری و مظفری

دوره 12، شماره 28، مهر 1400، صفحه 131-155

10.22034/jiiph.2021.42802.2137

سهیلا شکری؛ میرهادی حسینی؛ حسین محمدی؛ کاظم میقانی


بلدیه تبریز، گذر از محله گرایی به هویت شهری

دوره 8، شماره 14، فروردین 1396، صفحه 183-209

عباس قدیمی قیداری؛ مرتضی شهسواری


بررسی مشارکت‌های اقتصادی زنان عصر قاجار با تکیه بر گزارش سیاحان خارجی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 127-152

-

زهرا علیزاده بیرجندی؛ اکرم ناصری


منصب تولیت و عوامل مؤثر بر عملکرد متولیان آستان قدس رضوی در عصر قاجار

دوره 4، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 139-165

زهرا علیزاده بیرجندی؛ اکرم ناصری