کلیدواژه‌ها = رضاشاه
تعداد مقالات: 6
1. دولت و استقرار نظام متریک در ایران

دوره 12، شماره 26، بهار 1400، صفحه 1-21

10.22034/jiiph.2021.12962

غلامعلی پاشازاده؛ فاطمه رضایی آقاجری


5. ستیز اقتصاد زراعیِ رعیتی- معیشتی و اقتصاد زراعیِ تجاری ستیز دولت و دهقان برای تجارت و معیشت 1320- 1304ش

دوره 10، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 127-156

سهراب یزدانی؛ سید اسماعیل چنگیزی اردهالی؛ فواد پورآرین؛ بهمن شعبان زاده لمر


6. جشن‌های دوران رضاشاه؛ اهداف و دستاوردهای آن در کردستان

دوره 8، شماره 15، زمستان 1396، صفحه 37-62

رضا دهقانی؛ علیرضا کریمی؛ حسین رسولی