دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده چاپ که در یکی از شماره های آتی منتشر خواهد شد.
(ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.)
چالش تولید کارگاهی فرش در دورة قاجار با تحولات متأثر از انقلاب صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22034/jiiph.2023.44854.2178

حمیدرضا آریان فر؛ مقصود علی صادقی؛ سید هاشم آقاجری


مالکیت ارضی نزد دهخدای صوراسرافیل؛ تبیین یک تناقض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

سید هاشم آقاجری؛ مهدی زمانی


آل ساج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

جواد هروی


اقشار برخوردار از سیورغال در عصر تیموریان و امتیازات آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

شهرزاد ساسان پور


بررسی و نقد و تحلیل تکنیک‌های روایی میرزاحیدر دوغلات در تاریخ رشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22034/jiiph.2023.50329.2301

الهام ترکاشوند؛ علی محمدی


تحلیلی بر رویکرد محمدامین رسول‌زاده و نشریه تکامل نسبت به تحولات دوره مشروطیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22034/jiiph.2023.54323.2385

محمد مهدی مرادی خلج؛ فرهاد نوبخت


تحلیل اعلامیه‌های رضاخان از درگیری‌های داخلی تا تغییر سلطنت(1299-1304خ.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22034/jiiph.2023.54408.2388

عباس پناهی؛ معصومه حنیفه


The History of Ideas about “Absence” and “Presence” in the Khafīfīyya Order in Shiraz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/jiiph.2023.52504.2346

سیدمحمدهادی گرامی؛ محبوبه حامی


بازتاب تحول گفتمان آموزش در آینه نمایشنامه‌نویسی تجددگرا(1285-1320 ش.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/jiiph.2023.54235.2382

کیمیا چراغ‌زاده؛ توران طولابی


اقتصاد و معیشت عمومی در عصر مشروطیت: با اتکا بر تحلیل محتوای روزنامه صبح صادق (1325ه.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/jiiph.2023.54194.2381

محمد سلماسی زاده؛ زهرا غفارزاده


بازاندیشی در علل و زمینه‌های تشکیل شورای مغان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/jiiph.2023.55086.2401

علی سالاری شادی؛ نیره دلیر


زمینه‌ها و ضرورت‌های مطرح شدن لایحه حمایت از خانواده و نقش مجالس 21و 23 شورای ملی در تصویب آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/jiiph.2023.55468.2410

طیبه رستمی؛ مرتضی نورایی؛ نزهت احمدی


نقش شاعران در پیدایش و گسترش باورهای شیعی در دوره تیموری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22034/jiiph.2023.50285.2299

محمدرضا بنی اسدی؛ طاهره عظیم زاده طهرانی؛ محمود مهدوی دامغانی


بررسی سیاست دولت پهلوی اول نسبت به بازگشت مهاجران ایرانی از شوروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22034/jiiph.2023.53396.2366

معصومه خازنی؛ نصرالله ‌ پورمحمدی املشی؛ سعیده رحمانی


مهاجران قفقازی در ایران: مطالعۀ موردی پناهندگان جمهوری آذربایجان (دهه‌های 1920ـ1940م/ 1300ـ1320ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22034/jiiph.2023.54579.2390

علی کالیراد


آغاز تاریخ در تاریخ‌های عمومی قرون نخستین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22034/jiiph.2023.54870.2395

فاطمه اورجی؛ فاطمه همارا


تبیین و تحلیل سیر اندیشه علمای شیعه ایران عصر قاجار از "سلطنت معموله" به "سلطنت مشروطه"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/jiiph.2023.54344.2386

حسین شیرمحمدی؛ مصطفی پیرمرادیان؛ حسین عزیزی


واکاوی مظاهر دین‌داری عوامانه (بررسی موردی: کاربرد استخاره در دوره‌ی ناصرالدین‌شاه قاجار تا محمدعلی شاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jiiph.2023.55281.2407

زهرا سلیمی؛ عباس احمدوند؛ سینا فروزش


زمینه ها و شرایط گسترش طریقت نقش بندیه در کردستان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22034/jiiph.2023.55643.2416

رضوان عارف عباس؛ ناصر صدقی؛ ولی دین پرست


مولفه های اقتصادی تاثیرگذار در روابط خارجی حکومت های قراقویونلو و آق قویونلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jiiph.2023.54931.2398

ولی دین پرست؛ مسعود شهبازی


بررسی تطبیقی روایت های صفوی و عثمانی در واقعۀ بازپس گیری تبریز (1012ق. / 1603م.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jiiph.2023.55149.2405

خلیل محمدی؛ محمد علی پرغو؛ ولی دین پرست؛ علیرضا کریمی