دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده چاپ که در یکی از شماره های آتی منتشر خواهد شد.
1-ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.
2-فایل PDF مقالات قبل از ویراستاری ادبی بوده ، فایل نهایی بعد از ویراستاری ادبی در دوره و شماره خود بارگذاری خواهد شد.
زمینه هاو شرایط گسترش طریقت نقشبندیه در کردستان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.22034/jiiph.2023.55643.2416

رضوان عارف عباس؛ ناصر صدقی؛ ولی دین پرست


تجارت ابریشم ایران دوره ترکمانان؛ پل ارتباطی با شرق و غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22034/jiiph.2023.55349.2409

اسماعیل حسن زاده


واکاوی پدیده خشونت و کنش‌های خشونت‌آمیز در ایران عصر قاجار با تکیه بر نظریه اسلاوی ژیژک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/jiiph.2023.57549.2451

زهرا علیزاده بیرجندی؛ سمیه حمیدی


اهمیت درگزین در حملات عثمانی به غرب ایران (1143-907 ﻫ.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/jiiph.2023.57719.2453

حبیب شرفی صفا


عوامل موثر بر همگرایی ترکمانان صوفی آناتولی با صفویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jiiph.2024.51484.2324

مهدی جمالی فر؛ مهدی عبادی


تاریخ تحول مفهومی ملت قانون گذار در مجلس موسس مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jiiph.2024.58183.2461

ایرج سوری؛ علیرضا ملایی توانی


دلائل و زمینه های ظهور مدعیان مذهبی در سده های میانه تاریخ ایران ( با تاکید بر سده های 5 تا 9ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/jiiph.2024.59416.2483

امامعلی شعبانی؛ زینب عباسی رمی


جایگاه ازدواج در مسئله‌ی تابعیت ایرانیان در عثمانی در دوره ی قاجار(با تکیه بر اسناد آرشیوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22034/jiiph.2024.59347.2481

نصراله پور محمدی املشی؛ علیه جوانمردی


تحلیل بیانی- اجتماعی سفرنامة حاج سیاح به فرنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.22034/jiiph.2024.59802.2495

احمد فرشبافیان؛ محمدعلی موسی زاده؛ جاوید اصغرپور غفاری


تحلیلی بر دگرگونی نشانگان گفتمانی زن در ایران پسا مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.22034/jiiph.2024.59509.2485

فرامرز تقی لو؛ فاطمه حیدری


تازیانۀ خداوند و اضطراب تاریخ: تاریخ‌نگاری ادبیات سکوت در امپراتوری مغول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.22034/jiiph.2024.59012.2478

آرش یوسفی؛ احمد فضلی نژاد؛ عبدالرسول خیراندیش


بررسی جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان کارگر در مجله رستاخیز کارگران (1354-1355ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.22034/jiiph.2024.58447.2466

شوکت افشاری؛ میرهادی حسینی


تفریحِ زنانه و نظمِ جنسیتی از نگاه سفرنامه‌های خارجی دوره قاجاریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.22034/jiiph.2024.55622.2413

نظام علی دهنوی؛ لیلا بیرانوند