دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده چاپ که در یکی از شماره های آتی منتشر خواهد شد.
(ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.)
رویکرد حکومت صفویه پیرامون کانون ها و مراکز شکل گیری افکار عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

علی منوچهری؛ علیرضا کریمی؛ مقصود علی صادقی


چالش تولید کارگاهی فرش در دورة قاجار با تحولات متأثر از انقلاب صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

مقصود علی صادقی؛ سید هاشم آقاجری؛ حمیدرضا آریان فر


مبانی الهیاتی تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

مینا آونج؛ حسن حضرتی؛ حمید بصیرت منش


ارزیابی رویکرد مجلس شورای ملی در قبال برنامه های توسعه 1327-1356ش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

کیمیا کشتی آرا؛ علی اکبر جعفری؛ مرتضی نورائی


تکاپوهای زنان تبریز در قحطی های نان عصر مظفری ( 1313 – 1324 هـ.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

مجید رضازادعموزین الدینی؛ محمد سلماسی زاده؛ غلامعلی پاشازاده


الگوپذیری دگر‌اندیشان دوره قاجاریه از صنعت راه‌آهن آمریکا و تلاش‌های نافرجام برای ورود این صنعت به ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

فرشته جهانی؛ سید محمد طاهری مقدم


:Black Sea or Sea of Trebizond Significance of Trebizond Port in Persians’ knowledge of Black Sea in the Middle Ages

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

احمد فضلی نژاد؛ عبدالرسول خیراندیش؛ فرج الله احمدی


واکاوی خشکسالی و قحطی در نواحی شمالی خلیج فارس و واکنش ها نسبت به آن(1324-1317شمسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

محمد رضا عمرانی؛ حسن الهیاری؛ حبیب الله سعیدی نیا


سیاست عرب‌های مسلمان در استقبال از راهبرد مصالحه با اشراف ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

محمد تقی ایمان پور؛ زهرا جهان


جایگاهِ تاریخیِ رسالۀ تقدیرالمقاییس در بحث اصلاح مقیاس‌ها در دورۀ قاجاریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

غلامعلی پاشازاده