کلیدواژه‌ها = عثمانی
تعداد مقالات: 3
1. نگرشی تحلیلی بر مبانی و الگوهای سفارتی در ایران عصر صفوی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1397، صفحه 179-206

عبدالله متولی؛ علی زارعی


2. ایل باجلان در کشاکش جنگ جهانی اول

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-111

صباح خسروی زاده؛ باقرعلی عادلفر؛ نصراله پور محمدی املشی


3. تجزیه و تحلیل نقش سیاسی و اقتصادی دربند در دوره صفویه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-89

عباس پناهی