نویسنده = علی‌رضا ملائی توانی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی خاستگاه و تبار تاریخی قراگوزلوها با تأکید بر دوره سلجوقیان

دوره 10، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 1-21

رضا الوندی؛ سید هاشم آقاجری؛ علیرضا ملائی توانی


2. منازعه بر سر دلالت فرمان مشروطه

دوره 7، شماره 13، زمستان 1395، صفحه 191-216

علی‌رضا ملائی توانی