آداب و آیین جشن جلوس در بین مغول‌ها و ایلخانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهراء تهران

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد ازاسلام دانشگاه الزهراء تهران

چکیده

مغولان در مناسبت‌های مختلف اقدام به برپایی مجالس جشن و سرور می‌نمودند که همواره از آداب و تشریفات خاصی برخوردار بود. جشنی را که به هنگام بر تخت‌نشینی فرمان‌روایان مغولی ترتیب می‌یافت، می‌توان از مهم‌ترین جشن‌های مغولان به حساب آورد. جشن‌های جلوس فرمان‌روایان در ابتدا بسیار ساده برگزار می‌شدند و با تثبیت امپراطوری مغولان و افزایش قدرت فرمان‌روایان آداب و آیین‌های بیشتری بر این جشن‌ها افزوده گشت اما باز جشن‌ها به سادگی گرایید. پس از استقرار حکومت ایلخانی در ایران و با وجود تأثیرگذاری فرهنگ و آداب ایرانی بر آن‌ها، ایلخانان به همان سنت‌ها و آداب اجدادی خود به هنگام جلوس فرمان‌روا عمل می‌کردند. در پژوهش حاضر سعی شده است ضمن توصیف چیستی و چگونگی آیین و آداب جلوس در دوران فرمان‌روایی مغولان و ایلخانان، به تغییرات و تحولات این مقوله مهم نیز پرداخته شود. روش این پژوهش توصیفی‌تحلیلی است و داده‌ها و منابع اطلاعاتی آن کتابخانه‌ای و اسنادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enthronement ceremonies among the Mongols and Ilkhanids

نویسندگان [English]

 • zekrollah mohammadi 1
 • Beheshteh Zarghamian azad 2
1 Associate Professor University Alzahra
2 PhD student of post-Islamic Iranian history at AlZahra University, Tehran
چکیده [English]

The Mongols always held celebrations and feasts with special customs and rituals on any occasion. The celebration that was held during the enthronement of the Mongol rulers can be considered one of the most important of festivals. The celebrations of the enthronement of the rulers were very simple at the beginning. By the consolidation of the Mongol Empire and the increase of rulers’ power, more customs and rituals were added to this celebration, but it gradually returned to simplicity. After the establishment of the Ilkhanid dynasty in Iran and despite the influence of Iranian culture, the Mongols followed their own traditional customs in case of enthroning the ruler.The present study is an attempt to describe the nature and circumstance of the enthronement ceremonies during the sovereignty of the Mongols and Ilkhanids. Developments of this important phenomenon is also discussed. The method of this research is descriptive-analytical. The sources of data and information are library and documents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • nobles
 • rulers
 • Ilkhanids
 • enthronement
 • celebration
 • Mongols
 • منابع

  کتاب ها

  • اشپولر، برتولد (1351)، تاریخ مغول در ایران، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
  • اقبال آشتیانی، عباس (1365)، تاریخ مغول، تهران، امیرکبیر.
  • بناکتی، ابوسلیمان داود (1348)، روضه اولی‌الالباب فی معرفه‌التواریخ و الانساب (تاریخ بناکتی)، به کوشش جعفر شعار، تهران، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی.
  • بیانی، شیرین (1367)، دین و دولت در ایران عهد مغول، جلد اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
  • بیانی، شیرین (1371)، دین و دولت در ایران عهد مغول (حکومت ایلخانی: نبرد میان دو فرهنگ)، جلد دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
  • تتوی، آصف خان قزوینی احمدبن نصرالله (1382)، تاریخ الفی (تاریخ هزارساله اسلام)، جلد پنجم. مصحح غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، علمی و فرهنگی.
  • جوینی، علاءالدین عطاملک بن بهاءالدین محمدبن شمس‌الدین محمد (1370)، تاریخ جهانگشای جوینی، جلد اول، به سعی و اهتمام محمدبن عبدالوهاب قزوینی، بی جا، رخ.
  • جوینی، علاءالدین عطاملک بن بهاءالدین محمدبن شمس‌الدین محمد (1370)، تاریخ جهانگشای جوینی، جلد سوم، به سعی و اهتمام محمد بن عبد الوهاب قزوینی، بی‌جا، رخ.
  • چائو پی یه شه، یوآن (1328)، تاریخ سری مغولان، ترجمه و تصحیح پل پلیو، ترجمه شیرین بیانی، تهران، دانشگاه تهران.
  • خواندمیر، غیاث‌الدین‌بن همام‌الدین (1333)، تاریخ حبیب‌السیر، جلد سوم، با مقدمه استاد جلال‌الدین همایی، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، تهران، خیام.
  • شبانکاره‌ای، محمدبن علی‌بن محمد. (1376)، مجمع‌الانساب، تهران، امیرکبیر.
  • فضل‌الله همدانی، رشیدالدین. (1373)، جامع‌التواریخ، جلد دوم، به تصحیح و تحشیه محمد روشنی- مصطفی موسوی، تهران، نشر الگو.
  • القاشانی، ابوالقاسم عبدالله. (1391)، تاریخ اولجایتو، به اهتمام مهین همبلی، تهران، علمی و فرهنگی.
  • کارپن، پلان (1368)، سفرنامه پلان کارپن نخستین سفیر واتیکان در دربار مغول، ترجمه ولی‌الله شادان، تهران، فرهنگ‌سرا یساولی.
  • میرخواند، محمدبن خاوند (1373)، روضه‌الصفا قسمت پنجم تاریخ چنگیزخان و ایلخانان مغول در ایران، تهذیب و تلخیص عباس زریاب، تهران، علمی.