بررسی عوامل تحریف در خاطرات شفاهی ( با تکیه بر آثار منتشر شده خاطرات شفاهی در گیلان، 1390- 1400)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

3 استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

10.22034/jiiph.2023.56816.2438

چکیده

خاطرات شفاهی یکی از راه‌های دسترسی به رخدادهای گذشته است، اما گاهی راویان خاطره، اصحاب رسانه و قدرت و... وقایع را به نفع خود تغییر می‌دهند. براساس این پژوهش، تحریف هاطرات شفاهی به دو صورت فردی و غیرفردی انجام می‌شود. در بخش فردی، گنجاندن تصورات شخصی، مبالغه یا کم‌رنگ کردن رخدادها، ابرازِ گزینشی و کتمان برخی خاطرات، پیری و فراموشی، ممکن است تحریف در روایت را رقم بزند. در بخش غیرفردی هدایت خاطرات جمعی به امر غیرواقع، سوژه‌ها و موضوعات ممنوعه، حمایت از واقعه‌نگاری‌های خاص، تغییر زمینه و بافت جامعه و زیباسازی در خاطره با سازوکار ادبیات برخی از عوامل تحریف خاطرات شفاهی هستند که با تکیه بر کتاب‌های منتشر شده در گیلان در بین سال‌های 1391 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نگارندگان در پی پاسخ به این پرسش ‌هستند؛ چه عواملی موجب تحریف خاطره می‌شود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: از آنجا که کنشگران و شاهدان عینی رویدادها، روایت‌شان براساس مصلحت، منافع، طرز تفکر و ... شکل می‌گیرد، اغلب شاهد روایت‌هایی متفاوت از رویدادها هستیم. این تفاوت‌ها می‌تواند به اعتبار روایت خدشه وارد کند. همچنین صاحبان قدرت و رسانه تلاش می‌کنند رخدادها را به نفع خویش بازتعریف کنند. از این‌رو برای رسیدن به گفتارهای نزدیک به واقعیت، علاوه‌بر بهره‌مندی از روایت‌های متعدد، راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی، استفاده از اسناد آرشیوی نیز می‌تواند نقش مهمی در بازنمایی خاطرات ایفا کند. روش تحقیق در این پژوهش، روش تاریخی به شیوه توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating distortion factors in oral memories (based on the published works of oral memoirs in Gilan, 1390-1400)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza shadmanamen 1
  • mohammad porhelm bejarpasi 2
  • alimohammad moazeni 3
  • jahandoost sabzalipour 4
1 assistant professor of islamic azad university khalkhal branch
2 PHD student of persian language and literature islamic azad university khalkhal branch
3 professor of faculty of literature university of tehran
4 assciate professor of islamic azad university rasht branch
چکیده [English]

Oral memories are one of the ways to access past events. But sometimes narrators of memory, media and power, etc. change the events to their advantage. According to this research, the distortion of oral memories is done in two individual and non-individual ways. In the individual part, including personal ideas, exaggerating or understating events, selectively expressing and hiding some memories, aging and forgetting, may distort the narrative. In the non-individual part, directing collective memories to unreality, forbidden subjects and topics, supporting special events, changing the context and context of society, and beautifying memories with the mechanism of literature are some of the factors that distort oral memories. which have been analyzed based on the books published in Gilan between 1391 and 1400. The authors are looking for an answer to this question; What factors cause memory distortion? The findings of the research show: since the activists and eyewitnesses of the events, their narratives are formed based on expediency, interests, way of thinking, etc., we often witness different narratives of the events. These differences can damage the credibility of the narration. Also, those in power and the media try to redefine the events in their favor. Therefore, in order to reach speeches close to reality, in addition to benefiting from multiple narratives, verification and validation, the use of archival documents can also play an important role in the representation of memories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " oral memories"
  • " interview"
  • " truth discovery"
  • distortion"
  • gilan"