مطالعه تطبیقی مسجد جامع یزد و مسجد مظفریه (مسجد کبود) تبریز برای شناخت وجوه افتراق و اشتراک معماری تیموری و ترکمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بناب

2 استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.22034/jiiph.2023.55722.2419

چکیده

مسجد جامع یزد مسجدی است که به طور مستمر در دوره‌های تاریخی مختلف ازجمله دوره تیموری شکل گرفته و بسیاری از صاحب‌نظران آن‌را از آثار مشهور دوره تیموری می‌دانند. همزمان با دوره تیموری، در غرب و مرکز ایران، حکومت ترکمانان قویونلو حاکم بودند و مسجد مظفریه تبریز مهمترین اثر از این دوره است که در مورد سبک معماری آن ابهامات زیادی به وجود آمده است. منابع کمی در مورد وجوه تمایز معماری ترکمانی و معماری تیموری وجود دارد و بسیاری معماری ترکمانی را در زیرمجموعه معماری تیموری معرفی نموده‌اند. هدف این تحقیق مقایسه تطبیقی مسجد مظفریه تبریز و مسجد جامع یزد است تا به این سوال پاسخ داده شود: وجوه افتراق و اشتراک دو مسجد شاخص مظفریه تبریز و جامع یزد درکدام بخش از مساجد مذکور متجلی شده است؟ وجوه اشتراک دو مسجد می‌تواند منجر به یافتن وجوه اشتراک معماری ترکمانی و تیموری گردد و دلیلی بر تقویت نظریه اصالت ایرانی مسجد مظفریه است و وجوه افتراق دو مسجد تمایزات ظریف دو سبک معماری ترکمانی و تیموری را بیان می‌نماید؛ نتایج پژوهش تشابه ساختار پلان و گنبدخانه مسجد مظفریه و مسجد جامع یزد را نشان داد؛ در عین حال سلسله‌مراتب ورودی-شبستان -گنبدخانه در مسجد مظفریه نسبت به سایر بناهای تیموری منحصربفرد است. در تزیینات مسجد مظفریه غلبه تزیینات گنبدخانه با کاشی‌کاری معرق و ترکیب کاشی‌های معرق طرح اسلیمی محاط در اشکال هندسی با رنگ زمینه لاجوردی و آجر است که نشان دهنده اوج این هنر در معماری ترکمانی نسبت به تیموری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Yazd Jame Mosque and Tabriz Mozaffarieh Mosque (Kabud Mosque) to Identify the Distinctions and Commonalities between Timurid and Turkmen Architecture

نویسندگان [English]

  • Mahboobe Neghabi 1
  • Ahad Nejad Ebrahimi 2
1 Assistant professor, Faculty of Art and Architecture, university of Bonab, Bonab, Iran
2 Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Yazd Jame Mosque is an architectural masterpiece that has evolved continuously throughout various historical periods, including the Timurid era. Many scholars consider it one of the prominent works of the Timurid period. Simultaneously, during the Timurid era, the Turkmen rulers of the Qara Qoyunlu dynasty were in power in the western and central regions of Iran. Tabriz Mozaffarieh Mosque stands as the most significant architectural artefact from this period, albeit with considerable ambiguities surrounding its architectural style. Limited sources have addressed the distinguishing features between Turkmen and Timurid architecture, with many categorizing Turkmen architecture under the umbrella of Timurid architecture. Therefore, the purpose of this research is to conduct a comparative study Tabriz Mozaffarieh Mosque and Yazd Jame Mosque to answer the following question: In which aspects of these two prominent mosques do their differences and commonalities manifest?
Identifying shared elements between these mosques may shed light on the presence of Turkmen and Timurid architectural commonalities, strengthening the theory of Iranian authenticity in the Mozaffarieh Mosque. On the other hand, discerning the differences between the two mosques will provide insights into the subtle distinctions between Turkmen and Timurid architectural styles, an area that has yet to receive comprehensive scholarly attention.
The research results reveal structural similarities in the plan and dome configuration of Mozaffarieh Mosque and Jame Mosque. However, the hierarchy of spaces, including the sequence of the iwans, porches, and domes, in Mozaffarieh Mosque is unique compared to other Timurid structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabriz Mozaffarieh Mosque
  • Yazd Jame Mosque
  • Timurid Architecture
  • Turkmen Architectur
  • ornamentation