معرفی، نقد و بررسی قانون عدلیه‌ی عین‌الدوله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ,واحد شوشتر، ایران.

3 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شوشتر، ، ایران

10.22034/jiiph.2023.54968.2397

چکیده

‌ پیش از تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب «اصول تشکیلات وزارت عدلیه» در 29 شوال 1329، «قانون عدلیه‌ی عین‌الدوله» به فرمان مظفرالدین شاه قاجار، از روی قوانین عثمانی تنظیم و تدوین و در آستانه پیروزی انقلاب مشروطه، در 19 جمادی‌الاول 1324 در روزنامه رسمی دولتی منتشر شد. این قانون، اصول کلی محاکم (دادگاه‌ها) و تشکیلات قضایی عدلیه را معرفی و به تفصیل شرح داده بود؛ اما نه فقط مورد قبول آزادیخواهان و رهبران انقلاب واقع نشد بلکه با آن نیز به مخالفت برخاستند.
پرسش اصلی در تحقیق حاضر این است که قانون عدلیه‌ی عین‌الدوله چه بود و چرا مورد پسند و قبول روشنفکران و آزادی‍‌خواهان قرار نگرفت و بلافاصله با مخالفت آنها روبه‌رو شد؟ فرضیه اصلی نیز چنین است که مردم انقلابی و رهبران آنها، بدون تأمل و دقت در این قانون و صرفاً به علت پیشینه‌ی استبدادی عین‌الدوله و کارگزاران دولتی او، به سرعت با قانون عدلیه‌ او به مخالفت پرداخته‌اند. نویسنده بر آن است تا با استفاده از منابع اولیه تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، قانون عدلیه‌ی عین‌الدوله و اصول و مواد آن را مورد نقد و بررسی قرار داده، علل و عوامل عدم‌پذیرش آن را پیدا کند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مخالفت رهبران انقلابی و مردم با قانون عدلیه‌ی عین‌الدوله، به علت سوءپیشینه‌ و خودکامگی عین‌الدوله و کارگزارانش در نظام سیاسی ایران بوده است؛ از سوی دیگر، آزادیخواهان در اوج شور انقلابی، تمایلی به مصالحه با حکومت نداشتند و خواستار حفظ انسجام، یکپارچگی و جلوگیری از رکود جنبش عدالت‌خواهی خود بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introduction, criticism and review of the law of Ain al-Dawlah

نویسندگان [English]

  • mehran maghami 1
  • REZA KIANI NIA 2
  • Ghaffar Pourbakhtiar 3
1 PhD . Candidate of Islamic history, Islamic Azad University, Shushtar Branch, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Shushtar branch, Iran.
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Shushtar branch, Iran.
چکیده [English]

The Laws of Justice of Ain al-Dawlah by the order of Muzaffar al-Din Shah Qajar, was compiled and compiled from the Ottoman on 1324/ july 1906.
This laws had introduced and described in detail the general principles of the courts and the judicial organization of the judiciary; But not only was it not accepted by the libertarians and leaders of the revolution, but they also opposed it.
The main question in the current research is what was the laws of Ain al-Dawlah and why was it not liked and accepted by intellectuals and freedom seekers and was immediately opposed by them? The main hypothesis is that the revolutionary people and their leaders, without thinking and carefully considering this laws, and simply because of the authoritarian background of Ain al-Dawlah and his government agents, have quickly opposed his judicial laws. The author intends to use the primary sources of the history of Iran's constitutional revolution to criticize the Ain al-Doulah Judicial Laws and its principles and materials, and to find the causes and factors of its non-acceptance.
The results of the research indicate that the opposition of the revolutionary leaders and the people to the laws of Ain al-Dawlah was due to the bad history and autocracy of Ain al-Dawlah and his agents in the Iranian political system. At the height of the revolutionary fervor, the freedom fighters did not want to compromise with the government and wanted to maintain the coherence, integrity and prevent the stagnation of their justice movement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice Law
  • Constitutional Revolution
  • Ain al-Dawlah
  • Ministry of Justice
  • Courts of Justice