بررسی برخی مولفه های تاریخ نگاری محلی در آثار باستانی پاریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کتری تاریخ،گروه تاریخ،دانشگاه ازاد اسلامی، واحد نجف اباد.

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی، واحد نجف اباد

3 دکتری تاریخ، کتابخانه آستان قدس رضوی

چکیده

تاریخ‌نگاری محلی سومین گونه مشهور تاریخ‌نویسی پس از تاریخ‌های سلسله‌ای و عمومی است که به ثبت و ضبط وقایع تاریخی در محدوده یک مکان اطلاق می‌شود. امروزه در پژوهش‌های تاریخی با رویکرد اجتماعی و تمدنی، تاریخ‌های محلی از آن جهت حائز اهمیت است که آگاهی‌های موجود در آنها اغلب منحصر و معطوف به یک منطقه و محل جغرافیایی خاص است و این امر در اکثر آثار باستانی پاریزی نمود چشمگیری یافته است. از جمله «وادی هفت واد»، «پیغمبر دزدان»، رساله «جغرافیای تاریخی کرمان» و ... که به میزان قابل توجهی این آثار با مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری محلی همخوانی دارد. باستانی پاریزی که دلبستگی ویژه‌ای به کرمان و زادگاهش پاریز داشت، در همه آثار خود به تاریخ این منطقه و همه زیر و بم حوادث و رویدادهایش توجه خاص داشت. نگاه به مسائل اجتماعی و اقتصادی با محوریت توده مردم، استفاده از ضرب‌المثل‌ها، اشعار، گفتارهای عامیانه، توجه دقیق به نام شهرها، روستاها و آبادی‌ها و نقل خاطرات شفاهی در نگارش تاریخ از جمله مشخصه‌های تاریخ‌نگاری محلی این نویسندۀ عصر معاصر است. پژوهش حاضر از جمله تحقیقات نظری است که از نظر ماهیت و روش کار یک پژوهش تاریخی به شمار می‌آید. داده‌های مربوط به این پژوهش، به شیوه کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده و نگارش آن به صورت توصیفی - تحلیلی است. هدف پژوهش بررسی مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری محلی باستانی پاریزی است و نتایج و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تاریخ‌نگاری محلی از خصوصیات بارز تاریخ‌نگاری باستانی پاریزی بوده و بیشتر توصیف پدیده‌ها متکی بر مطالعات مستقیم و مشاهدات میدانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of some components of local historiography in Bastani parizi work

نویسندگان [English]

 • shokoufe bakhshaei shahrbabaki 1
 • alireza abtahi 2
 • ahmad kamranifar 2
 • abolfazl hasanabadi 3
1 PhD student in History, Islamic Azad University, Najafabad Branch.,
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Najafabad Branch
3 Phd of History, Astan Quds Razavi Library
چکیده [English]

Local historiography is the third most popular type of historiography after dynastic and general histories, which refers to the recording of historical events regarding a particular place. Today, in historical researches, with a social and civilized approach, local histories are important because their knowledge is often limited to a specific region and geographical location, and this is reflected in most of Bastan’s works, including "Wadi Haft Wad" and "The Prophet of Thieves"’ the treatise named "Historical Geography of Kerman", and etc., which are significantly in harmony with the components of local historiography. Looking at social and economic issues with a focus on the common people, using proverbs, poems, slang, paying close attention to the names of cities, towns and villages’ and quoting oral memories in writing history, are some characteristics of his historiography. This study is a theoretical research which in terms of nature and method is considered as a historical research. The related data have been collected in a library style and written in a descriptive-analytical method. The purpose of the research is to survey the components of Bastani’s local historiography, and the results of the research show that local historiography has been one of the prominent features of Parizi’s historiography and most descriptions of phenomena rely on direct studies and observations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bastani Parizi
 • historiography
 • Local Historiography
 • Kerman
 • People. tory
 • Altamira press

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400
 • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 شهریور 1400