رویکرد حکومت صفویه پیرامون کانون ها و مراکز شکل گیری افکار عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه تاریخ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

افکار عمومی هرچند پدیده ای کهن است، اما مصطلح شدن آن به این نام و سپس بررسی علمی آن در دوران معاصر اتفاق افتاده است و در روزگاران پیشین به صورت علمیِ امروزی رایج و مورد نظر نبود اما واقعیت افکار عمومی، فارغ از این که چه نامی بر آن بگذاریم، چون بر مبنای وجود عامه مردم شکل می-گیرد همیشه در جامعه ایران وجود داشته است. . در دوره صفوی اماکن سنتی تجمع مردم و شکل گیری افکار عمومیِ بازمانده از ادوار گذشته مانند مساجد و میادین وجود داشتند. در کنار این دو، مکان تازه شکل گرفته قهوه خانه و کارکرد متفاوت آن نیز حکومت را واداشته بود تا در مواجهه با آنها راهکارهای متفاوتی در نظر بگیرد. علاوه بر این حکومت صفویه نیازمند ترویج بنیادین تشیع و ایدئولوژی حکومتی خود نیز بود. دراینجا پرسشی که مطرح می شود این است که عملکرد حکومت صفویه درمواجهه باشرایط مذکور چگونه بود؟ پژوهش پیش رو بر آن است تا با ابتناء بر روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای رویکرد و عملکرد حکومت صفویه را در راستای نظارت و کنترل کانون های شکل گیری افکار عمومی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
یافته های پژوهش نشان می دهد که حکومت صفویه به عنوان یک حکومت استبدادی پیشامدرن در طول دوران قدرت خود ضمن توجه به افکار عمومی جامعه خود، بر آن بوده است تا مراکز و کانون‌های شکل گیری و جهت دهی افکار عمومی را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Safavid government's approach to the focus and centers of formation of public opinion

نویسندگان [English]

 • ali manoochehri 1
 • alireza karimi 2
 • ali sadeghi 3
1 TABRIZ UNIVERSITY
2 Department of History, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz
3 Faculty member of Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Public Opinion, which is a literal translation of the English Public Opinion, is an ancient phenomenon, but its terminology and subsequent scientific study occurred in modern times and in the old days it was not common and desired scientifically today but the reality of public opinion, regardless of what name we put on it Because it is based on the popular existence of the people, it has always existed in Iranian society. The historical notion of pre-modern authoritarian regimes is that the people did not have any status or importance as the basis for forming public opinion, and therefore the government made no effort to enrich public opinion. The question that arises here is what was the action of the Safavid government in the face of these conditions? The present study intends to study and study the approach and performance of the Safavid government in order to monitor and control the centers of formation of public opinion, based on the descriptive-analytical method and relying on library resources. ndings show that the Safavid government as a pre-modern authoritarian government during its rule, while paying attention to the public opinion of its society, has sought to control and monitor the centers and centers of formation and orientation of public opinion. Put yourself. Some places of gathering, such as mosques, pre-existing squares, and coffee shops, which were considered an emerging phenomenon, were directly and indirectly controlled and supervised by Some institutions, such as schools, have used it to spread and strengthen their ideology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Safavid
 • Public opinion
 • Mosque
 • school
 • coffee house
 • Square

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400
 • تاریخ دریافت: 20 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 22 تیر 1400