نویسنده = متین سادات اصلاحی
تعداد مقالات: 2
1. ملاحظاتی در تاریخ کودکی عصر صفوی

دوره 12، شماره 26، بهار 1400، صفحه 111-147

10.22034/jiiph.2021.12969

شهاب شهیدانی؛ متین سادات اصلاحی؛ مهشید سادات اصلاحی


2. بررسی و تحلیلی بر آداب و اخلاق شکار حیوانات در عصر صفویه

دوره 11، شماره 22، بهار 1399، صفحه 105-128

10.22034/jiiph.2020.11043

شهاب شهیدانی؛ مهشید سادات اصلاحی؛ متین سادات اصلاحی