نویسنده = غلامعلی پاشازاده
تعداد مقالات: 2
1. نقش جشن‌های برگزارشده در آذربایجان دوره رضاشاه پهلوی از منظر اشاعه سبک زندگی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

جعفر قلی پور؛ غلامعلی پاشازاده


2. دولت و استقرار نظام متریک در ایران

دوره 12، شماره 26، بهار 1400، صفحه 1-21

10.22034/jiiph.2021.12962

غلامعلی پاشازاده؛ فاطمه رضایی آقاجری